Lopp 30 och 46/59-Svängen 2008

Foto: Peter Segemark