Småsvängen 2007

Småsvängen ökar!

Erik Geijers idé att göra ett rally för fordon upp till 1000ccm och 4 meters längd visar sig locka allt fler deltagare.

Stilstudier från årets småsväng!
Foto: Peter Segemark