MHS Småsvängen

Småsvängen har körts från år 2005 och är öppet för MC och bilar med max 4 m längd. Småsvängen är en uppföljare till det gamla trevliga MHS-evenemanget Engelska småbilsrallyt men omfattar alla nationaliteter, inte bara engelska småbilar och inte heller bara bilar. Det går att få ”dispens” om bilen skulle vara lite längre. Deltagande fordon ska vara minst 20 år gamla.

I år kommer Småsvängen att gå den 24 september på Ljusterö i Stockholms skärgård.